Tweet This

BERGGYLT

Berggylt (Labrus bergylta) er en saltvannsfisk i leppefiskfamilien. I Norge lever den langs kysten opp til Trondheimsfjorden, spredt nord for Bergen, og kan bli inntil 6 kilogram og 25 år gammel. Berggylt er den største av våre leppefisker

Leppefisk-5628.jpg Berggylt

Kan bli betraktelig større enn bergnebb, 3,5 kg og 60 cm. Fargen varierer fra rødt, til grønt og brunt, med flotte marmoreringer. Om sommeren er den meget vanlig på grunt vann. Berggylten starter sitt liv som hunn senere blir den til en hann. Ganske rart! 

  

Leppefisk-38806.jpg

Berggylten lever i kyststrøk, og for det meste langs bratte fjellsider eller brygger. Det henger sammen med berggyltens kosthold, som består av krepsdyr og muslinger.

Berggylt svømmer over hummerteine.

Berggylt svømmer over hummerteine.

Den tar også lakselus, noe som gjør den nyttig til biologisk kontroll i fiskeoppdrett.

Leppefisk-38806.jpg

Kilde: Oslofjordens friluftsråd og Wikipedia