Tweet This

Kutling

kutling-11.jpg

Det finnes 12 kutlingarter i Norge. De er alle ganske like, så det er ikke så lett å se forskjell. Kutlinger lever på grunt vann, og er derfor mulig for oss å fange i fjæra. Agner du en liten krok med strandsnegl er denne fisken vanlig å få på kroken. Da er det ofte en svartkutling du har fått tak i, dette er den største og vanligste kutlingarten.

Kutling-09171.jpg

Kilde: Oslofjordens friluftsråd