I historiske og vakre omgivelser av kystkultur og steinhoggerhistorie ligger amfiteateret Brottet Amfi. Hver sommer i 10 år har det storslagene amfiteateret gledet sommergjester og Hvalers befolkning med forestillinger i denne fantastiske utendørsarenaen som skaper en så fin ramme og atmosfære sent på sommerkvelden.


#brottet amfi

 

Brottet amfi er ikke eldre enn knappe 11 år, så det er kanskje merkelig å ta dette fantastiske utendørsteateret med på en liste med noen av Hvalers kjæreste kulturminner. Når vi allikevel velger å kalle Brottet amfi et kulturminne, så begrunner vi det med at det må sees i sammenheng med beliggenheten, Her har mye av Hvalers steinhuggerepoke virket i omtrent 100 år samt at Hvalers kystkultur har sterke røtter i området Dypedal, som  Brottet er en del av.  

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering.


Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri, og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980.        

Her har du en fin historie fra Hvaler Kulturvernforening om hvordan ideen til å skape et utendørs amfiteater ble skapt og gjennomføringen av den:  

På begynnelsen av 2000-tallet tok lokalhistoriker Ulf Hjardar kontakt med daværende ordfører Paul Henriksen i forbindelse med en bok om steinindustrien på Hvaler. Arbeidet med boka ”sten” ble igjen til ideen om et musikkspill om denne eneste industriepoken i Hvalers historie. Ønsket var at dette spillet skulle være Hvalers markering av unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.Kontakter ble tatt med teatermiljøet i Fredrikstad som tente på ideen om et slikt industrihistorisk musikkspill på linje med ”Plankebærern” og ”Værstekællær”. Straks meldte spørsmålet seg; hvor skal dette spilles? Var det mulig å få dette til på Folkets hus, på stranda ved Skjelsbusundet, eller Kystmuseet? Da var det at Jan Arntzen, nestoren i det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler, leverte den geniale ideen om å utnytte et av de gamle steinbruddene. Så tenkt, så gjort. Fra tidlig høst 2004 til sommeren 2005, pågikk et omfattende dugnadsarbeid i form av rydding og steinsetting av Brottet.

14. juli 2005 ble 500 mennesker, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, ønsket velkommen til musikkspillet ”Stenhoggern”, den første premieren i Brottets historie. Manus ble skrevet av Hans Petter Thøgersen og Jens Olav Simensen, musikken sto Svein Gundersen for, regien hadde Marit Moum Aune. På under ett år var et nedlagt og gjengrodd steinbrudd blitt omdannet til en spennende kulturarena.

En kulturarena med ambisjoner krever også gode forhold for aktører og de som har støttefunksjoner blant annet i form av lyd og lyssetting. Sommeren 2010 startet arbeidet på Amfigrotta, et 100 m2 stort flerbruksrom i tilknytning til Brottet. I tillegg til å ha en viktig funksjon knyttet til musikkspill og konserter, vil ”Grotta” få sitt eget liv som kulturarenafor unge som eldre. Konserter, foredrag, undervisning og sosialt samvær vil ha sin naturlige plass i kulturbygget Amfigrotta.

Brottet og Amfigrotta har blitt til gjennom mangeårig og imponerende dugnadsinnsats. Imponerende er også den støtte i form av penger og materiell som nærings- og organisasjonsliv har stått for. Hvaler Kulturvernforening er alle som har bidratt til å virkeliggjøre Brottet som en viktig kulturarena, stor takk skyldig. Kilde: Hvaler Kulturvernforening

Fakta Brottet amfi

Foto: Brottet

  • Brottet amfi ble bygget på dugnad i 2004/2005 med plass til ca 500. Første premiere 12. juli 2005 med statsminister Jens Stoltenberg til stede.
  • Rundt 50.000 personer har vært på ulike arrangementer i Brottet siden 2005
  • I tillegg til den frivillige innsatsen, har næringslivet bidratt med ren pengestøtte og materiell til utvikling av anlegget
  • Brottet er senere bygget ut med tårn for lyd og lys, samt eget hus for orkester.
  • Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, fagbevegelsens kulturfond og Sparebank 1 har vært viktige bidragsytere til oppsettinger i Brottet
  • Brottet har lagt grunnlag for et eget barne- og ungdomsteater, «Brottungær».
  • Kulturværste AS har stått for alle de store oppsettingene i Brottet siden 2005

Arenaen Brottet Amfi eies av Hvaler Kulturvernforening. Kulturvernforeningen  ledes av Paul Henriksen og flere utvalg som tar seg av de ulike delene av museets virksomhet.  Mer om dette på nettsiden til Hvaler Kulturvernforening.