V = Hytter i Vestfold <> Ø = Hytter i Østfold <> O = Hytter langs Oslofjorden (Oslo, Akershus, Buskerud)