Tweet This

Sjøkreps

sjokreps-9369.jpg

Sjøkreps (Nephrops norvegicus, også kjent som scampi, Norway lobster, Dublin Bay prawn eller langoustine) er en nær slektning av vanlig hummer men er betydelig mindre og slankere med lange smale klør. Den lever på myk bunn av leire og sand på 20-400 meters dyp[1]. Den brukes ofte på krepsesmørbrød i stedet for ferskvannskreps, fremfor alt på vestkysten av Sverige. Sjøkreps har en mildere smak enn ferskvannskreps.

Scampi er flertallsform av scampo, det italienske navnet for sjøkreps.

Sjøkreps er det viktigste kommersielt fangete krepsdyr i Europa,[trenger referanse] og den eneste arten i slekten Nephrops, etter at flere andre arter ble flyttet til den nært beslektede Metanephrops. Sjøkreps lever i det nordøstlige Atlanterhavet, og deler av Middelhavet, men er fraværende fra Østersjøen og Svartehavet.