Tweet This

Flerbørstemark

Flerbørstemark

Flerbørstemark-21701.jpg

Leddormer kan være store og små, lange og tynne, noen flere meter lange. Leddormene ser ut som en mark som lever i vann. De fleste lever nedgravd i sand og leire. 

Børstemark (Nereidea) har en ormelignende kropp. Børstemarkene beveger seg med mange små børsteføtter i en rytmisk bevegelse. Børstemark har to kraftige kjever som kan bite veldig
hardt, så pass fingrene. Hodet har 4 øyne, to små antenner og fire par tentakler. 

Kilde: Oslofjordens friluftsråd