Tweet This
Storesand-Strand,-kyststi-og-nasjonalpark---Storesand-er-det-mest-besøkte-stedet-i-Ytre-Hvaler-nasjonalpark.jpg

Fine utsikter for Storesand

Takket være innsamlingsaksjon som pågår. Bidra du og:

 
 
 

  

 
 
 

Vern og vedlikehold av vår felles naturskatt på Kirkøy

Idylliske Storesand ligger rett nord for Skjærhalden på Hvaler. Plassen er unik, og kanskje det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Med en 500 meter lang sørvestvendt grunn sandstrand ligger Storesand perfekt plassert i Østfoldskjærgården. Dette er en av Østfolds mest brukte strender, og en god sommerdag kan det være hundrevis av badegjester her. Flere ganger er stranden kåret til Østfolds flotteste badestrand. Et lite stykke Syden!

V

Storesand.jpg
 

...på tide med oppussing i sommeridyllen

Foto: Visit Hvaler

 

På Storesand finner du en tradisjonsrik teltplass uten biler og campingvogner, storslått natur, kulturminner, kyststi og en liten strandkafé.

 
Hundrevis bor på Storesands trandisjonsrike teltplass hvert år. Her er det ingen biler eller campingvogner, kun det gode teltliv. Foto: Oslofjordens friluftsråd

Hundrevis bor på Storesands trandisjonsrike teltplass hvert år. Her er det ingen biler eller campingvogner, kun det gode teltliv. Foto: Oslofjordens friluftsråd

De ekstisterende byggene trenger sårt oppgradering. Målet er å erstatte disse med ett bygg med samme areal og fotavtrykk. Foto: Oslofjordens friluftsråd

De ekstisterende byggene trenger sårt oppgradering. Målet er å erstatte disse med ett bygg med samme areal og fotavtrykk. Foto: Oslofjordens friluftsråd

 

Dessverre er 80-tallsbygningene i bedrøvelig forfatning, og det trengs sårt en oppgradering. Spesielt sanitæranlegget er i svært dårlig stand. Oppgradering har vært et tema i mange år, uten at det har vært mulig å få til den tilstrekkelige finansieringen. 

 
 

– I mer enn 10 år har det vært fokus på at noe må gjøres, særlig etter at det ble nasjonalpark i 2009, forteller Cathrine Restad-Hvalby, Rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd.

 
Storesand  er blant Oslofjordens mest attraktive bade- og rekreasjonsområder. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Storesand  er blant Oslofjordens mest attraktive bade- og rekreasjonsområder. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

– Problemet har hele tiden vært å få penger til det som stedet fortjener, nemlig et nytt friluftshus som skal styrke formidlingen av natur- og friluftlivsopplevelsene i nasjonalparken. Et hus som lokale foreninger kan bruke, hvor selskap og kurs kan holdes, samt et sted hvor det kan holdes kunstutstillinger og andre arrangementer. Enkelt sagt, et lokale som lokalbefolkningen kan ha glede av. I tillegg ønskes fasiliteter som et enkelt utsalgssted, sanitæranlegg og funksjoner som styrker telting og det enkle friluftslivet.

Storesand-Hvaler-1O2A6681.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

– Planen er å samle byggene uten at fotavtrykket blir større, og målet er å etablere et nytt friluftshus som erstatning for disse, forklarer Cathrine.

Et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har fått planene på glid. Og prosjektet kom endelig i gang etter at Oslofjordens Friluftsråd (OF) blant annet fikk 2,5 millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette var avgjørende for at arbeidet skulle komme ordentlig i gang. Siden da har kjente og ukjente personer blitt med i en referansegruppe til prosjektet, og resultatet er en positiv drivkraft for prosjektet.

 

– Arkitektfirma Enger/Nordin, med til- knytning til Spjærøy, er en av de som tok kontakt med OF i forbindelse med byggeprosjektdelen. Ellen Enger og hennes kollega Ingerid Helseth har hjulpet prosjektet videre med vurde- ringer av de gamle tegningene som viste seg å skulle koste for mye i praksis. Arkitektene har også bidratt med nye og smarte løsninger, og de nye tegningene har fått et nytt utseende, med en mer dynamisk form på bygget.


– Vi har også god dialog med NCE i Halden, som har bidratt med informasjon rundt smart energi. Vi ønsker at friluftshuset skal ha gode energiløsninger og være et bærekraftig bygg som passer inn i miljøet. 

Storesand-Hvaler-Web-1O2A6574.jpg
 

Mye godt arbeid ble gjort i 2017

 
 
 
 
 

Prosjekt med vind i seilene

Arbeidet med Storesand Friluftshus har virkelig hatt vind i seilene i 2017. Rammesøknad til kommunen ble levert inn som planlagt sommeren 2017, forteller Cathrine entusiastisk. Arkitektene Enger/Nordin og Rede Arkitekter er nå engasjert som prosjekterende arkitekter og vil følge prosjektet til ferdigstillelse.


Rammesøknad inkluderte;

  • Dispensasjon og tillatelse til rivning av eks. bygg i strandsonen (PBL)
  • Dispensasjon og tillatelse etter verneforskriften i YHNP
  • Søknad til Arbeidstilsynet om arbeidsplasser i cafe


Rammetillatelsen ble innvilget av Hvaler kommune 30. november, og realiseringen av friluftshuset er
i ferd med å bli en virkelighet!

Bildet er av Cathrine Restad-Hvalby, Rune Svensson (direktør OF) og Gunn Karin Karlsen – tidligere havnesjef i Hvaler kommune og medlem i referansegruppa for Storesand. Bildet er tatt etter at OF presenterte prosjektet for kommunestyret i Hvaler 12. mai 2017. Foto: Oslofjordens friluftsråd

Bildet er av Cathrine Restad-Hvalby, Rune Svensson (direktør OF) og Gunn Karin Karlsen – tidligere havnesjef i Hvaler kommune og medlem i referansegruppa for Storesand. Bildet er tatt etter at OF presenterte prosjektet for kommunestyret i Hvaler 12. mai 2017. Foto: Oslofjordens friluftsråd


Nå jobbes det med detaljplanlegging av byggeprosjektet og innhenting av kompetanse på områder
som skal detaljprosjektertes, bla. massivtre som byggemateriale og framtidsrettede energiløsninger.
OF satser på bærekraft i prosjektet, både i byggeprosess og drift.

Illustrasjon ovenfor: Magnus Hermstad/ Arkitekt : arkitektkontor enger/nordin as.

Fremdeles jobber vi kontinuerlig med finansiering av prosjektet. Gjennom året som har gått er det
bevilget friluftsmidler via Østfold fylkeskommune, spillemidler, og støtte fra Ytre Hvaler nasjonalpark.
I tillegg er det samlet inn over 30 000 koner via folkefinansiering. På tampen av året fikk vi også et
gledelig bidrag fra Hvaler Hytteforening, på 25 000 kr! Sjenerøst! Hyttefolket på Hvaler er engasjert i
Storesand som turmål – det setter vi stor pris på!

Nå ønsker vi å komme i kontakt med entreprenører og firmaer som har fokus på bærekraft i byggeprosjekter, gjerne med erfaring med arbeid i verneområder, og med kompetanse på framtidsrettede løsninger. Vi planlegger anbudsrunde for byggeprosjektet på forsommeren 2018!

Ovenfor og gallerier nedenfor: Kontrastrik natur omkranser Storesand. Storesand har alt du kan tenke deg av hva et ekte skjærgårdsparadis kan by på. Et spennende område med omkringliggende naturherligheter som fascinerer.

Naturen og landskapet er svært variert. Her finner du kritthvite strender omkranset av sjelden strandfuruskog, lyngheilandskap, åpne strandområder med solvarme svaberg og høy himmel, sjeldne planter og insekter, og ikke minst et område med opp til flere tusen år gamle kulturminner.

Hvaler-IMG_7873.jpg

Samtidig tenker vi framover mot et driftskonsept på friluftshuset, som skal gjenspeile Hvalers egenart; natur- og friluftsopplevelser, kanskje med gode østfoldske matvarer? Vi håper også å lokke til oss noen med inspirasjon til å skape et spennende sted, i krysningspunktet mellom vernet natur, en tradisjonsrik telt- og badeplass og service til dem som besøker stedet, sier Cathrine Restad-Hvalby.

Status per januar 2018


Store deler av finansieringen er nå på plass – Vi sier nå at vi mangler 1 million!

Disse har vi fått støtte fra: Sparebankstiftelsen DNB, Østfold fylkeskommune, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Hvaler Rørleggerbedrift, Hvaler hytteforening, og en rekke privatpersoner.
Rammesøknad for friluftshuset på Storesand er innvilget av Hvaler kommune, og vi er i gang med detaljplanlegging av byggeprosjektet. Målet er byggestart høsten 2018, og vi er på jakt etter gode håndverkere og fagfolk til jobben, avslutter Cathrine Restad-Hvalby.

Vi ønsker lykke til videre med dette viktige prosjektet.

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. 

Foto av Eirik Dahl / Visit Hvaler

 


Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, men ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP), og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.


Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger.

Storesand-Hvaler-web1O2A6723.jpg

Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.


Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

 

Telefon

 906 64 694

storesandteltplass.com

kaimelberg@yahoo.no

Storesand Teltplass

Kirkøy
Hvaler
Østfold

 

 

Oslofjordens friluftsråd

Vaterlandsveien 23 3470 Slemmestad

Telefon 67 55 49 90