Hvaler Kulturvernforening har sendt oss en god og innholdsrik liste over foreningens enorme dugnadsinnsats gjennom årenes løp. Nå kan du være med å stemme foreningen frem til en nasjonal "frivillighetspris" som de er en fortjent kandidat til å vinne. Les det velbegrunnede brevet nedenfor. Lykke til med stemmingen!Kjære medlemmer og støttespillere
 

Dugnadsgruppene i kulturvernforeningen er kandidat til nasjonal frivillighetspris!!! Stem oss fram til finalen.
 


Som det vil fremgå av det jeg har lagt ut på hjemmesiden til Hvaler kulturvernforening https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/ så har vi i dag fått den store anerkjennelse det er å bli nominert til frivillighetsprisen i en semifinalegruppe på 10 der utgangspunktet var 200 kandidater fra det ganske land. Vi er med her som den eneste kandidaten fra Østfold. Det er organisasjonen “Frivillighet Norge” og Norsk Tipping som skal tildele en person eller organisasjon prisen på kr 50.000,- i en endelig finale den 3. desember. Det er “dugnadsgruppene i Hvaler kulturvernforening” som er kandidatens “navn”
 
Fram til 30. november skal det være en sms-basert stemmegivning og det er her vi håper på oppmerksomhet fra medlemmer og støttespilleregjennom å sendeSMS til 2131: meldingen skal lyde: ” fpri 5” . Systemet godtar kun en stemme pr mobilnummer (koster kr 3,-)
Husk mellomrom mellom bokstaver og tallet 5  Det er stort bare å bli nominert til en slik pris, det ville vært fantastisk å bli en av tre kandidater i finalen.
 
Legger ved det som har vært grunnlaget for nominasjonen, en kortfattet oversikt over alle prosjektene og det dette arbeidet har betydd og betyr for lokalsamfunnet, ja hele regionen. Da sier vi tvi , tvi og håper på stor oppslutning. Del gjerne oppfordringen om å sende melding til 2131 med venner og kjente enten på facebook eller i andre kanaler
 
Med hilsen
Paul Henriksen
leder i Hvaler kulturvernforening
 
41463771
 


Prosjekter i regi av Hvaler kulturvernforening der hele, eller tilnærmet hele prosjektet er utført på dugnad.

 

 • ·        Bygging av amfiteateret Brottet i et gammelt stenbrudd,  2004 – 2005
 • ·        Videre utvikling av Brottet med tårn for lyd og lys samt orkesterhus, 2007 – 2014
 • ·        Restaurering av den gamle smia fra 1946 i 2006 (ligger tett ved Brottet)
 • ·        Bygging av et hus for salg/servering under arrangementene i Brottet, 2007 – 2008
 • ·        Bygging av et verksted på 50 m2. Verkstedet skal være en støttefunksjon for anlegget nevnt over, samt fremstå som et                 tilbud for de som ønsker å restaurere verneverdige båter, 2010 – 2011
 • ·        Bygging av en modell av den optiske telegrafen (1814) på Skjelsbuveten på Vesterøy – 2013/2014
 • ·        Bygging av Amfigrotta i tilknytning til Brottet (100m2),  2010 – 2015. Amfigrotta fungerer som garderobe  ved                              oppsettinger i Brottet og fremstår for øvrig som et kulturhus.
 • ·        Arbeid med å etablere en kystlekeplass med to avdelinger, en ved Kystmuseet Hvaler og en i området ved Brottet, 2011 –             2015
 • ·        Oppføring av en ny kystledhytte – Mundastua 2015. Foreningen har siden 2012 driftet to andre kystledhytter i området               ved Brottet
 • ·        Oppstart nå i høst på et større bryggeanlegg - Nordgårdsbrygga. Dette er planlagt ferdig høsten 2016
 • ·        Utvikling og merking av et stisystem på rundt 12 km som del av kyststien på Hvaler – 2015. Den merkede stien er kalt                «Kulturleden» siden den binder sammen kulturhistoriske steder som Torvmyra, Spjærøy kirke, området med kystmuseet           og Brottet, Folkets hus og Tredalen (speidernes leirsted).
 • ·        Oppstart 2015 med restaurering av Gamle Brekke skole på Kirkeøy fra 1849. Første fase med omlegging av tak og                        istandsetting av kjeller er gjennomført. Hele arbeidet er planlagt ferdig i 2019.

 

Et grovt anslag på antall dugnadstimer pr år for medlemmer av Hvaler kulturvernforening er 5 – 6000 timer. Med myndighetenes « timepris» på frivillig arbeid satt til kr 200,- vil dette lavt anslått bety en arbeidsinnsats verdsatt til et sted mellom 12  - 15 mill fr 2004 og fram til i dag..

 

Betydning for lokalsamfunnet – og regionen for øvrig

·        Brottet amfi, med tilliggende anlegg, fremstår som en betydelig kulturarena som i løpet av 11 år har hatt rundt 50.000 besøkende

·        Brottet har gitt grunnlag for et barne- og ungdomsteater kalt «Brottungær»

·        Forestillingene i Brottet, men hovedvekt på lokalhistoriske temaer som «stenindustrien», «livet til fiskere», «sjøfolk og deres familier», «Hvaler og 1814» og «møtet mellom fastboende og hyttegjester» – stikkord her er identitetsskaper og stolthet over egen historie og kultur

·        Administrasjon og politikere i Hvaler uttrykker at arbeidet til kulturvernforeningen «har satt Hvaler på kartet», både gjennom forestillingene i Brottet og den brede markedsføring foreningen står for.

·        Dugnadsarbeidet fungerer som en viktig kilde til god folkehelse – sosial arena, tar folk ut av ensomhet, trivsel. Folkehelse er også et aspekt som er knyttet til turstisystemet nevnt over. Kulturanlegget tilbys både til skoler, barnehager og eldreomsorgen med hovedsenter kun 200 m unna

·        Arbeidet med kystledhyttene har skapt grunnlag for lavterskelturisme mye brukt av barnefamilier.

·        Den store frivilligheten (grovt regnet 5 – 6000 timer i året) knyttet til ovennevnte prosjekter har skapt oppmerksomhet og grunnlag for bred økonomisk støtte ikke minst fra næringslivet

·        Det 13 mål store området som kulturvernforeningen forvalter brukes nå som et attraktivt rekreasjonsområde

 

Paul Henriksen                                                                                                                                         

Leder i Hvaler kulturvernforening