Tweet This

Øya med kulturminneskatter og storslått natur

Få steder ved Oslofjorden oppleves så eksotisk som den sydligste bebodde øya på Hvaler – Herføl. Sjelden har noe så usminket vært så vakkert som på Herføl. Flørtende i sommersol, iskald og naken i vinterdrakt, og råbarket på et spennende vis.

Hit i skjæringspunktet mellom Ytre Oslofjord og Skagerrak lokkes man av naturen, de barske og vakre rullesteinstrendene, landets største gravrøys, de spektakulære jettegrytene, og selvfølgelig - de gode kanelsnurrene på kafeen «På Posten».

På Herføl er det ingen biltrafikk – bare godlyder fra måker, en sjekte som slår svakt «dunk-dunk», eller ungdommer som ruser påhengeren og klirrer med flasker.  Herføl hadde tollstasjon og los, og var et viktig fiskerisentrum. I dag har Herføl vokst fram til et sommer- og turistsenter. Det er bare 14 fastboende på øya. Om sommeren er det sommergjestene som dominerer øya, men det er allikevel ikke en øy som er dominert av hytter – det er bare knappe 150 hytter her.

Bu.jpg
 

For de av oss som ønsker å vandre langs kysten, er Herføl et funn – hele året gjennom! Bare avbrutt av noen ytterst få hytter, som slett ikke er sjenerende, kan man her få seg en flere timer lang vandringstur - i ro og mak. Blankskurte svaberg, flere kiler, rullesteinstrender, landets største gravrøyser, landets største samling av spektakulære jettegryter og et lyngheilandskap som minner om norsk høyfjell gir varierte opplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Det går ferge fra Skjærhalden på Kirkøy, og en båttur ut til Herføls hovedbrygge på øyas østside gir utgangspunkt for flotte turer. Det er ikke dumt å ta med sykkel, da når du over mer. Herføl er en interessant øy som byr på landskapsmessige og historiske opplevelser. 

Se rutetider for ferge, nederst på denne side

Herføl er en usedvanlig vakker øy og øya kan deles i to naturlandskap. Du kan trekke en linje fra det nordligste punktet til sydtuppen på Herføl og du har to forskjellige natur- og landskapsområder – den rolige og frodige i øst, og det kuperte, ville og åpne landskapet i vest. Den østlige delen av Herføl ligger i le for ryggen som deler øya. Derfor er den østlige delen av Herføl beskyttet mot havets vinder som slår inn på vestsiden.  

Øyas østside har et rolig skjærgårdslandskap, med skog, strender, flott utsikt til Herfølrenna, sundet som skiller Herføl og Søndre Sandøy. Øyas østside har det meste av bebyggelsen på Herføl.

Den storslåtte utsikten til havet fra øyas vestside gjør at hele dette kystpartiet er meget værhardt. For å nyte godt av de store partiene med glattskurte svaberg er en kraftig vind å foretrekke, og vinden er sjelden mangelvare på Herføls vestside. Hele året (men vær varsom hvor du tråkker ved snødekke) er det en eneste stor naturopplevelse å gå tur her i sterk sønna- eller vestavind.

På vakre sommerdager er det en nytelse å slikke sol fra de mange svaberghyllene i sørvest som fungerer som tribuneplass med havet som scene. Berghyllene egner seg også godt å bade fra, eller som trygg grunn for ivrige stangfiskere.

Svanetangen

Svanetangen

Øyas nettverk av stier er bemerkelsesverdig godt skiltet. I åpne landskap, som på svabergene og i de store lyngområdene, er det ingen skilt som forteller deg veien, men enkelte malte merker på steiner gjør det. Og om du beveger deg utenfor stiene, så finner du nok enkelt frem uansett på grunn av det åpne landskapet, samt at det setter jo bare litt «krydder» til turen å havne utenfor allfarvei.

Landets største gravrøyser

«Herfølsåta», en stor gravrøys fra bronsealderen som kan ses langt fra havs. Gravrøyset ligger som seg bør med flott utsikt i alle retninger. Herføl er sagaøya i Hvaler og Østfold. Navnet Herføl, på gammelnorsk «Herfyili», betyr samlingsted for hæren. Alt i bronsealder og sagatid var øya et sentralt sted. Alle bronsealderrøysene tyder på det. «Herfølsåta» («Røsset» på folkemunne) er en av landets største røyser, nær 30 m i diameter. Dette er en av Norges flotteste gravhauger der den troner øverst på Herføls høyeste punkt. Den vitner om tro og forestillinger menneskene i denne tiden har hatt.

Herfølsåta. Etter omtrent 10 minutters spasertur opp fra fergeleie befinner du deg ved gravrøysen "Herfølsåta". Dette er Østfolds største gravrøys fra bronsealderen. Den befinner seg på Norsk kulturråds liste over høyt prioriterte nasjonale kulturminner og er karakterisert som “Riksmonument”. Herfølsåta eller “Røsset” ligger på et av Herføls høyeste punkt og gir et fantastisk overblikk over resten av øya.

Herfølsåta. Etter omtrent 10 minutters spasertur opp fra fergeleie befinner du deg ved gravrøysen "Herfølsåta". Dette er Østfolds største gravrøys fra bronsealderen. Den befinner seg på Norsk kulturråds liste over høyt prioriterte nasjonale kulturminner og er karakterisert som “Riksmonument”. Herfølsåta eller “Røsset” ligger på et av Herføls høyeste punkt og gir et fantastisk overblikk over resten av øya.

 Sør på øya ligger en sjeldenhet av en langrøys, ca. 100 meter lang, «Langrøset». Gravkammeret er tydelig å se når man balanserer seg fram over rullesteinene. «Langrøset» er Norges lengste i sitt slag. Både «Herfølsåta» og «Langrøset» forteller om regionens fascinerende bronsealderhistorie og imponerer med sin alder på godt over 3000 år.

Er det din oppfatning at fortiden virkelig eksisterer?
— George Orwell (1903 - 1950) i boken "1984"

Et annet landemerke som kan ses langt fra havs er 32 meter høye Linnekleppen med en ruvende varde som måler nesten 9 meter høyde. Varden skal være en av de mest dominerende i skjærgården. Linnekleppen ligger sydvest på øya og en tur opp til varden belønner deg med fantastisk utsikt over horisonten til Skagerrak og Sverige med Koster-øyene.

Det er lett å forstå at mange seilende benytter varden som innseilingsmerke til Hvaler-arkipelet. Fra Linnekleppen kan du fortsette turen sydover over svabergene mot «Katedralen», den store jettegryten med form som et gotisk kirkevindu. Ved «Katedralen» er det et fantastisk landskap av svaberg. Nyt svabergenes alle former som istiden har skapt. 

Herfol-Hvaler-Jettegryte-Cliff.jpg
For historien og landskapet, eller rettere sagt landskapet og historien, hører uløselig sammen
— Erling Johansen (1919 - 2000)
Det kommer en tid da de som husket meg er glemt
— Petter Wessel Zapffe (1899 - 1990)
Havets katedral.  Langs vestsiden av øya og på det sydligste partiet på Herføl finnes mange interessante jettegryter som du kan sitte i, eller bade i som små basseng eller badekulp. På bildet ser du jettegryten "Katedralen".

Havets katedral. Langs vestsiden av øya og på det sydligste partiet på Herføl finnes mange interessante jettegryter som du kan sitte i, eller bade i som små basseng eller badekulp. På bildet ser du jettegryten "Katedralen".

Herføl-kystbilder-040.jpg
Tiden er oss
— Augustin (354 - 430)
Herføl-kystbilder-029-COPYRIGHTED.jpg
Det som er, er det som har vært.
— Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)

Artikkel om Herføl under utvikling. Lanseres mandag 22. januar 2018.....

Øyas store sønn

Herføls store sønn, Henry A. Larsen ble født Andholmen på Herføl.  Henry A. Larsen var den første til å seile Nordvestpassasjen fra vest til øst, og den første til å klare det uten overvintring underveis. Han er berømt i Canada for sine bragder, samtidig som han er relativt ukjent i fødelandet Norge.

Andholmen

Andholmen

Andholmen ligger på Herføls østside og er et hyggelig og idyllisk sted med en klynge av eldre staselige hus og sjøbuer. Her ligger også den gamle tollstasjonen som ble nedlagt i 1976.

Badeparadis

Hvaler-badeplasser-Herfol-MX.jpg

Vil du bade på Herføl er mulighetene mange og varierte. Med glitrende vann, salt og forfriskende er det fristende å hoppe ut i. Vi tar turen rundt øya og starter i øst:

Tøftebukta er en liten, lun, nordvestlig bukt med sandstrand. Stutehavna ligger mot syd og øst. Her er det landgangsbrygge og flere småbukter med sandstrand. Gyltebukta med Gylteholmene i sydøstenden på øya. En sørlandsidyll med holmer og skjær. Det er også gode fiskeplasser her.

På vestre Gylteholmen er det flott utsikt fra varden som står her. Her står monogrammet til svenskekongen Oscar II og årstallet 1904, året før Norge gikk ut av unionen med Sverige. 

Stormona har en lang sandstrand med fint bakland, den begrenses på begge sider av skjermende svaberg. Grønnebauen ligger i vest på øya, litt nordvest for Linnekleppen. Grønnebauen er skjermet mot sydvest og har en fin sandstrand.

Vest for Grønnebauen ligger svabergparadiset Svanetangen som er favorittstedet for mange av sommergjestene på Herføl.

Mange jettegryter finnes her i veldig uvanlige former, nærmest skulpturelle. Kaffebukta ligger bare  500 meter nord for Grønnebauen og er en liten idyllisk plass. En gresslette gir plass til lek og aktiviteter. Bading må skje fra svaberg eller via stupebrett som finnes her.

Om du har egen båt vil vi anbefale å dra på oppdagelsesreise i Herføls skjærgård. Da vil du spesielt på vest og nordside for øya finne små øyer og idylliske viker. Spesielt Fløyholmen med sin lille «sydhavstrand» og Ekholmen med Hvalertuftene er høydepunkter her. Se kart nedenfor for stedsdetaljer.

Øya myldrer av nydelige strandmotiver.

Øya myldrer av nydelige strandmotiver.

herfol-hvaler-Duskmyrull-Ytre-Hvaler-Nasjonalpark.jpg

 

 

Herføls flora

 

Noe av det spennende med naturen på Herføl er den rike floraen her ute. Til tross for at deler av øya er karrig og værhard er det rike vegetasjonstyper og mange sjeldne plantearter å finne på denne eventyrlige øya. Den største tettheten av planteartene er å finne i områdene med skjellsand nordvest på øya.

Tusengylden

Tusengylden

Smalsøte

Smalsøte

Det er spesielt to vegetasjonstyper som er verdifulle på Herføl; rødsvingelstrandenger og kalkrike enger. Her vokser krevende plantearter som strandmalurt, smalsøte, dverggylden, hartmannsstarr og tusengylden.

Herfol-Hvaler-Barsk-Natur.jpg

Mesteparten av Herføl beites, men likevel er øya på vei til å bli dekket av skog. Det er spesielt mye furu på den sydlige, sentrale delen av øya. Her vokser det også en del gran. Løvtrelundene i nord vokser stort sett på tidligere dyrket mark.

Herføl-439.jpg

Kilde: www.artsdatabanken.no og Ytre Hvaler Nasjonalpark

Sjømerket Linnekleppen

Sjømerket Linnekleppen

Sterke inntrykk og gode minner

Vi avslutter vår oppdagelsesferd på Herføl med å gå den siste etappen på grusveien fra Andholmen til fergestedet ved marinaen på Herføl. Første del av veien går gjennom frodig skog og etter hvert åpner det seg og vi passerer vakre hvite hus omgitt av store hager med frukttrær.

Herføl sett fra nord mot syd

Om bord i fergen tilbake til Skjærhalden ser vi Herføl fra dekk, og vi bearbeider alle de gode inntrykk denne herlige sommerøya ga oss på et døgn i havgapet. Vi ble bergtatt av øyperlen Herføl, og forstår godt at de fleste som besøker Herføl kommer tilbake gang på gang. Ingen blir uberørt av hva denne storslåtte og fantastiske skjærgården har å by på, ikke vi heller, og er vi tilbake på Hvaler vil vi alltid vende tilbake til eventyret Herføl.

hvalerferga_rutetider-web_1-januar-2018-3.jpg