Hummerfiske er det årlige høydepunktet for tusener av nordmenn hver høst, og på Hvaler holdes tradisjonen sterkt i hevd, få steder i landet har så sterke tradisjoner med hummerfiske som på Hvaler. Hummerfisket er Hvalers "elgjakt".

Hummeren er svært gammel art, man antar at arten har bestått i over 100 millioner år, så hummeren som art har klart seg veldig bra. Hummeren har tilpasset seg svært godt med de ulike forandringene som har skjedd på havbunnen gjennom millioner av år. 

 

For mange familier på Hvaler er fangst av hummer årets høydepunkt. Når startskuddet for fangst av hummer går av 1. oktober, er det Et slags rituale for mange å ta med hele familen ut for å fange hummer  gjerne flere generasjoner fra minstemann på få år til bestefar på 80. Etter at havets sorte gull er tatt opp feires gjerne fangsten med et hummer-kalas, minst like høytidelig som julemidagen.

For mange familier på Hvaler er fangst av hummer årets høydepunkt. Når startskuddet for fangst av hummer går av 1. oktober, er det Et slags rituale for mange å ta med hele familen ut for å fange hummer  gjerne flere generasjoner fra minstemann på få år til bestefar på 80. Etter at havets sorte gull er tatt opp feires gjerne fangsten med et hummer-kalas, minst like høytidelig som julemidagen.

 

Strenge regler for hummerfiske