Tweet This
Back to All Events

Hvaler Kulturskole


Breakdance og hiphop for barnetrinnet:

Lærer: Malin Stensvik k   Helberg
913 63 876
malinhelberg@hotmail.com
Breakdance og hiphop for barnetrinnet:

På starten av kurset vil det være fokus på grunnleggende danseprinsipper som å lære ulike dansetrinn, og sette dem sammen til kombinasjoner og koreografi. Utover sesongen skal eleven ha fått en progresjon i dans, og mestret koreografiene og trinnkombinasjonene enda bedre! Dette er en fritidsaktivitet som også vil bidra til å gi en bedre kroppsbeherskelse, og eleven vil få en flott mulighet til egen utfoldelse. Mot slutten av semesteret skal elevene få muligheten til å opptre og vise sine ferdigheter for et publikum.

1. - 4. trinn: Mandager 1700 - 1745

5. - 7. trinn: Onsdager 1700 - 1745

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, scenen

Pris: Vanlig egenandel på kulturskolen.


Liker du å bevege på kroppen? Vi tilbyr hip-hop og andre moderne danser.


Sang

Tid: Mandager og tirsdager, tid etter avtale.
Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, rockeverkstedet

Syng med stemmen du har. Foto: Ingrid Østang

Syng med stemmen du har. Foto: Ingrid Østang

I stedet for at unger går til en sang-pedagog og får slipt vekk alt det som er særegent med stemmen sin, har Susanne fått i oppdrag å dra fram og dyrke de unike stemmene, sier Knut Egil Knutsen, leder av Hvaler Kulturskole.

Sang-180.jpg

Susanne Klerud fra Hvaler har musikkutdannelse i populærmusikk fra Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technology. Til daglig spiller hun i to band og jobber som freelancemusiker og vokalist i Oslo. Susanne er artist (under navnet Susie K) og har en lang fartstid bak seg som sanger. Nå vil hun gjerne gi deg muligheten til å lære å synge! Kanskje kan du mye om sang fra før, men vil lære enda mer? Eller vil du bli tryggere på din egen stemme? Eller kanskje du aldri har sunget før?

Sang-4821.jpg

I undervisningen legges det vekt på å bli kjent med egen stemme og hva man kan gjøre med den. Du får muligheten til å jobbe med sangteknikk, mikrofonteknikk, harmonisering, improvisasjon og formidling, samt innøving av sanger etter eget ønske. Det blir fokusert på å finne egen uttrykksform og egenart. Undervisningen vil gi deg bedre stemmekontroll og økt formidlngsevne.

Sangundervisning-11494.jpg

DU er i fokus og får tilrettelagt undervisning etter dine behov, og hva du selv ønsker å oppnå med din stemme. På slutten av semesteret vil du få muligheten til å vise dine ferdigheter ved å opptre for et publikum!

Undervisningen tilpasses både barn og voksne.

Tid: Mandager og tirsdager, tid etter avtale.

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, rockeverkstedet

DU er i fokus og får tilrettelagt undervisning etter dine behov, og hva du selv ønsker å oppnå med din stemme. På slutten av semesteret vil du få muligheten til å vise dine ferdigheter ved å opptre for et publikum!

Undervisningen tilpasses både barn og voksne.

Tid: Mandager og tirsdager, tid etter avtale.

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, rockeverkstedet

Søknadsskjema


fiolin Violin-405.jpg

Fiolin

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill og musikkteori.

Tid: Tirsdager etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen


Film

Link: Film

Vi tilbyr undervisning i film der du får prøvd deg på flere oppgaver, som for eksempel regissør, fotograf, produksjons leder og manusforfatter. Vi skal også jobbe med lyd og lys, og redigering og etterarbeid av film. Her kan du få prøvd deg som skuespiller også. 

Vi skal blant annet lage kortfilm, dokumentarfilm og musikkvideo.

Sammen skal vi leke, jobbe, øve og lære!

To aldersgrupper: 5. - 7. klasse, og fra 8. klasse

Tid: Fra 8. trinn mandag 1800-2000. 5.-7. trinn onsdag 1800-2000

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen


Piano

Piano-4577-(1).jpg

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill, 4-hendig spill og musikkteori.

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen


Kunstundervisning som gleder: Visuell kunst - Undervisning i Hvalerhallen hver mandag

Visuell-kunst-43354.jpg

På mandager i skoleåret kan du få  timer i visuell kunst i tegnesalen på Kulturskolen. Tegnelærer Shirin Mahdavi hjelper kunst-elevene med å uttrykke seg kreativt på arket med fettstifter, kull eller maling. Stilleben, teddybjørner, blomsteroppsatser – alt kan formidles når fantasien får flyte fritt.

Visuell-kunst-82717.jpg


 
Arrangeres hver mandag i skoleåret
KONTAKT:
Lærer: Tanya Kuiters
481 17 648
kuiterstanya64@hotmail.com

Hvaler-kulturskole-DSC07167.jpg

- Kunstundervisning som vil gi gleden over å skape.

- Bruk av ulike materialer og verktøy.

- Muligheten til å jobbe inne og ute.

- Kunnskap i form og farge, og bruk av fantasien.

Vi skaper sammen eller individuelt etter ønske.

Hvaler-kulturskole-visuell-kunstDSC07161.jpg

Tid: Mandager, kl 1600-1730 for ca 8-11 år , og kl 1800-1930 for ca 12 år og oppover. Aldersgruppene er fleksible, og avhengig av modenhet og ferdighet.

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, formingsrommet.

Søknadsskjema


Gitar-4492.jpg

Akustisk og el-gitar

Link: Akustisk og el-gitar

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill og musikkteori.

Aldersgrense 3. klasse.

Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen


Korps: Mesing- treblås, og slagverk

Link: Korps

Undervisningen foregår i samarbeid med kulturskolen i Fredrikstad og Hvaler Musikkforening. 

Påmelding til Kulturskolen i Hvaler.

Sted: Kulturskolen i Fredrikstad


PROGRAM HØST 2018 / VÅREN 2019

Høsten 2018

27.08: Oppstart

01.10. - 05.10: Høstferie uke 40

21.12: Siste undervisningsdag før jul

Våren 2019

03.01: Oppstart etter nyttår

18.02. - 22.02: Vinterferie uke 8

15.04. - 22.04: Påskeferie

30.05: Kristi himmelfartsdag

01.05: Fridag

17. 05: Grunnlovsdag

18.05: Fridag

10.06: 2. pinsedag

14.06: Siste undervisningsdag før sommeren

PÅ GRUNNSKOLENS PLANLEGGINGSDAGER GÅR UNDERVISNINGEN HOS OSS SOM NORMALT.


Serviceerklæring

  • Vi er tilgjengelige på telefon 69 37 50 63/ 46 83 77 40.

  • Vi gir rask tilbakemelding på søknader og andre henvendelser.

  • Vi skal ha så korte ventelister som mulig.

  • Vi har lærerkrefter på høyt nivå.

  • Våre lærere har god kontakt med sine elever, og følger disse opp individuelt. Lærerne utarbeider individuelle kompetanseplaner for sine elever.

  • Våre elever får minst 25 minutter undervisning pr uke, i tillegg til samspill og konserter/ framføringer.

  • Dersom Kulturskolen avlyser undervisningen mer enn to ganger pr semester, gir vi tilbud om ekstra undervisning.

  • Vi gir tilbud om leie av instrumenter.

  • Vi gir søskenmoderasjon, og moderasjon ved deltakelse på flere tilbud. Vi kan gi redusert kontingent ved behovsprøving.

  • Kulturskolen har et åpent syn på nye kulturuttrykk, og gir tilbud om opplæring innen disse dersom det er ønskelig, og mulig.

Retningslinjer

Elevplass

Søknad om inntak ved kulturskolen skal skje elektronisk via kommunens internettsider. Det kan søkes om inntak hele året. Tilbudt elevplass skal aksepteres skriftlig. Eleven beholder plassen til den sies opp. Frittstående prosjekter og kortvarige kurs søkes enkeltvis. Plassen kan sies opp ved mangelfullt frammøte eller mangelfull betaling.

Undervisning

Kulturskolens undervisning foregår hovedsakelig etter ordinær skoletid og utføres primært i grupper. Undervisningstid vil variere med aktivitet og elevens alder/ ferdighetsnivå. Det forventes at elevene deltar i samspill, konserter, forestillinger og utstillinger. En elev som er forhindret i å møte til undervisning, plikter å melde fra til lærer.

Priser

Egenandelene bestemmes av UKPT ved budsjettbehandlingen hvert år. Deltar en elev på mer enn ett tilbud, innrømmes det fra og med andre tilbud moderasjon. Frittstående prosjekter, kortvarige kurs og instrumentleie har egne satser. Fakturering skjer ved semesterstart høst og vår.

Utmelding

Utmelding skal skje via kulturskolens internettsider, med frist 1. desember for vårsemesteret, og 1. juni for høstsemesteret. Ved utmelding etter fristen belastes eleven med full kontingent for gjeldende halvårssemester.

Instrumentleie

Kulturskolen leier ut instrumenter, avhengig av tilgangen. Ved utmelding må instrumentet leveres tilbake med en gang. Eleven er ansvarlig for instrumentet i leietiden, og bekoster normalt vedlikehold som for eksempel skifte av strenger. Skader eller uforsiktig behandling repareres på elevens regning.

Søknad om plass

Her kan du søke om plass i Hvaler kulturskole. 

Oppsigelse av plass

Her kan du si opp plassen ved Hvaler kulturskole. (Du logger inn og velger "Utmelding". Brukernavn er fødselsnummer 6 siffer.)

Se film om våre tilbud her

Vår filmgruppe har laget en video som viser alle våre tilbud. Se her!

Earlier Event: April 28
Garasjesalgdagen