Tweet This
Back to All Events

Foredrag om Marcello Haugen - Kystmuseet Hvaler

Kystmuseet Hvaler inviterer til foredrag om den kjente klarsynte mannen Marcello Haugen (1878-1967), som fra tidlig på 1900-tallet frem til sin død drev en betydelig virksomhet som rådgiver og medisinsk behandler.

Historien er full av såkalte «kloke folk» som i likhet med Marcello Haugen ble navngjetne for sine spesielle evner. Fortellingene om disse menneskene hadde gjerne visse fellestrekk, og de ble spredd fra munn til munn, etter hvert også via et og annet skillingstrykk. Haugens inntreden på den offentlige arena falt imidlertid sammen med en tid preget av store kulturelle og teknologiske omveltninger, noe som fikk stor betydning for virksomheten som klok. Særlig interessant i denne sammenhengen er det at fremveksten av massemedia ga nye muligheter for kommunikasjon med publikum.

Marcello Haugen.     Fotograf: Hans T. Løkken

Marcello Haugen.

Fotograf: Hans T. Løkken

Måten mediene har fremstilt Haugen på vitner om en svært allsidig og sammensatt person. Haugen fremstår dessuten som en overgangsfigur mellom det førmoderne og det moderne: På den ene siden var han bærer av en århundrelang folkemedisinsk tradisjon, men lot seg samtidig inspirere av nye tankestrømninger og medisinske metoder. Foredraget tar sikte på å vise hvordan Haugen utnyttet denne dobbeltheten i skapelsen av sin egen rolle som klok i det offentlige rom.

Foredragsholder er Erik Tresselt Castberg som også jobber i Østfoldmuseene, da på Folkenborg museum i Eidsberg. Erik er kulturhistoriker fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven handlet om massemedias fremstilling av den synske Marcello Haugen (1878-1967). Oppgaven belyser blant annet hvordan massemediene forteller sine historier, og hvordan mediebildet har endret seg over tid. Erik er opprinnelig fra Oslo, men har nå flyttet til Østfold. Han har en bred kulturfaglig bakgrunn og har dessuten en fortid som profilert rocker i bandet «BigBang».

Velkommen til en spennende kveld på Kystmuseet Hvaler!

Kystmuseet Hvaler 14. februar    //  19:00 - 21:00