Tweet This
Back to All Events

KULTURKVELD PÅ MUSEET: KULTURMINNEPLAN FOR HVALER

 14. mars    //  19:00 - 21:00
Hvaler kommune har siden 2014 arbeidet med ny kulturminneplan, og i juni 2017 vedtok kommunestyret å legge planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn. Onsdag 14. mars kl. 19.00 kommer Anette Hansen, som har vært prosjektleder, til Kystmuseet for å fortelle om arbeidet, samt presentere planen.

Kjærlighetsstien-Hvaler-Uten_navn_Panorama1-hvalertufter.jpg

Formålet med planarbeidet har vært å lage en plan som styrker og setter fokus på kulturminnevernet i større grad. Planen blir sett i sammenheng med den helhetlige arealforvaltningen i kommunene og vil være et bidrag til byggesaksavdelingens behov for veiledning i byggesaker. Samtidig vil den være en kilde til informasjon for kommunalt ansatte, innbyggere og besøkende. I forlengelse av dette har det vært et mål at det skapes en større bevisstgjøring, da dette sikrer kulturminner for tap.

Hvaler-tufter-Søndre-Sandøy-120-1100-full.jpg

Anette Hansen er utdannet kunsthistoriker og kulturminneforvalter. I dag jobber hun som arealplanlegger i konsulentfirmaet Cowi, men har bak seg fem år i Hvaler kommune. Her arbeidet hun som både byggesaksrådgiver og planrådgiver, før hun det siste året hadde ansvaret for å skrive og koordinere arbeidet med Hvaler kommunes kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap (2017-2029).

Vel møtt til en hyggelig kveld på Kystmuseet Hvaler.

 
Earlier Event: March 10
Skreiaften
Later Event: March 18
Kommunemesterskap Poker i Hvaler