Vesterøys sjeldne natur

Fanget. En Blåvannymfe (Erythromma lindenii) sitter i klisteret til Soldoggen, og skal sakte men sikkert bli fortært. I Norge finnes det tre slekter av slike kjøttetende planter: soldoggslekta, blærerotslekta og tettegrasslekta. Foto: Pim Leijen

Kjører du fastlandsveien ut til Hvaler, så er Vesterøy den første av Hvaler-øyene du ankommer. Vesterøy er et fantastisk turområde for deg som ønsker å dra på kajakktur eller fottur. Vesterøy er den mest kuperte av Hvaler-øyene, og mest sannsynlig den av øyene på Hvaler med størst variasjon i natur. Det er så store naturkontraster på Vesterøy at man lett kan bli forvirret på om man befinner seg på én og samme øy. Besøker du og farter rundt på Vesterøy i løpet av en dag vil du lett oppdage de forskjellene i både naturforhold og infrastruktur, og høydepunktene er mange. Noen steder på øya er det tettbebygde boligområder, andre steder på øya kan du føle det som om det er milevis til nærmeste husstand og folk.

Mange assosierer Hvaler naturlig nok med sommer, båtliv, salt sjøsprøyt og solvarme svaberg. Mindre kjent er de frodige oasene og sumpskogenes skyggefulle plasser. Ilemeyr naturreservat er nettopp et slik sted du kanskje ikke forventet å finne her ute i havgapet. Midt på Vesterøy nordøst i friområdene ved Utgårdskilen ligger det unike naturreservatet Ilemyr. Her er det en fantastisk og sjelden natur med urskogspreg og myrområde. All vegetasjon er fredet, men ferdselen er fri.

Men det er en «slange» også i dette paradiset. Ved myrområdet vokser bl.a. Soldogg – en såkalt kjøttetende plante. Dette er ikke like dramatisk som det høres ut. Den fanger små insekter for å skaffe seg nitrogen i de nitrogenfattige myrene de vokser i.

Soldogg er en ganske unnselig plante, bare 10 - 15 cm høy, med små hvite blomster og med farger som ikke skiller den ut fra annen vegetasjon på myr. Men ser en godt etter på myra kan det hende at en finner en kamp på liv og død, der soldoggen har fanget et insekt. Soldoggen fanger insekter med sine klebrige hår. Insekter som blir lokket til av plantens lukt setter seg fast i de klebrige dråpene og blir sakte løst opp mens nitrogenet blir tatt opp av planten. Soldogg er en av de største slektene av kjøttetende planter i verden, men har kun tre arter i Norge.