Torbjørnskjær fyr

Torbjørnskjær er et fantastisk skue der det står alene på skjæret med samme navn. Fra fyret er det 360 graders rundskue med havets horisont. Det er ekstremt værhardt her ute, og vanskelig å legge trygt til med båt. I tillegg er landingene her kraftig forfalt. På grunn av de dårlige og farlige landingene her, var helikoptertransport (de siste årene da fyret var bemannet)det som ble benyttet når det var vaktskifte for fyrvokterne. Etter at fyret ble avfolket i 1990 har forfallet satt inn på fyrstasjonen. Fyrvokterboligen har både håndverksmessig, materialmessig og estetisk verdi ved sitt fremragende steinhuggerarbeid i granitt, utført på ”Slaveriet” på Akershus festning.

Tordenskjoldbukta

Tordenskjoldbukta

Tordenskjoldbukta er en meget populær bukt, spesielt for båtfolket. Her er det bare hard nordlig og nordøstlig vind som kan skape vanskeligheter. Gjennom hele sommeren ligger det mange båter her. Navnet har bukten fått etter den berømte Kaptein Peter Wessel Tordenskjold. I 1716 ønsket svenskekongen Karl XII å ta Fredriksten Festning ved Halden, i forbindelse med planen om å erobre Norge. Dette forhindret Tordenskjolds flåte ved å senke svenskenes 40 skip, der i blant forsyningsskipene deres som bestod av mat og ammunisjon. Resultatet var at Kong Karl XII måtte trekke tilbake troppene sine som hadde beleiret Fredriksten Festning.

Trojaborgen på Tisler

Trojaborgen på Tisler
"Trojaborgen", som denne labyrintformede steinsetningen gjeme kalles, er utvilsomt meget gammel. Hvor gammel vet vi ikke sikkert, men arkeologer mener at den kan være opp mot 3000 år gammel. Den ligger på SlottsfJellet på Tisler, og det er interessant å merke seg at flere av de labyrintene som er funnet andre steder i landet også ligger på steder med et tilsvarende navn. Labyrinten er fredet som fornminne. 
Labyrintens opprinnelige bruk og historie er for lengst tapt i historiens mørke. Man kjenner imidlertid til at i det gammelromerske spillet "Ludus troiae", en lek som for øvrig foregikk til hest, ble slike labyrinter ble brukt. Hvorfor noen skulle ville dra med seg hester ut hit til Tisler for å leke en lek, er litt mystisk. Det er mulig at denne leken kan ha hatt en betydningsfull plass i en eller annen religiøs kultus, og at åstedet som ble valgt var nettopp her på Tisler. 
Dette kulturminnet representerer noe helt annerledes, og mystikken omkring opprinnelsen og bruken av slike anlegg er egnet til å gi næring til fantasien. Det at vi
ikke vet noe sikkert om slike anlegg oppleves av mange som spennende. 

 

Ørekroken

Kulturminne i strandkanten

Ørekroken som sted har en lang historie og i 1934 ble stensetninger fra gammel tid, funnet og tolket som hustufter (hHalertufter). De finnes på vestsiden av bukta Ørekroken. Registrert som fornminner under ID-nr. hhv. Fredet 006702 (nordre), 008171 (søndre) og ik8171 (ikke kartfestet). Innberettet av Hjalmar Johnsen i 1934.

Badeparadis

Ørekroken er definitivt en av Østfolds beste badestrender. Her er det en klassisk buet sandstrand, finkornet og lys. Meget barnevennlig og langgrunn. Åpent strandslandskap strekker seg fra vannkanten og langt inn i skogen. Nabostranda Storesand er like bra og trekker enda flere badegjester, men det skyldes bedre parkeringsforhold og lettere tilgjengelighet enn det er på Ørekroken. Men, ikke verre enn at surferne finner enkelt ned til denne flotte stranden.

Surfers Paradise

Ørekroken - paradis for windsurfing og kiting Ørekroken er sammen med Mølen i Vestfold, Østlandets beste område for all type surfing. Ørekroken er en meget populær badestrand om sommeren, vær derfor ekstra varsom ved badebøyene inne i bukten. Ellers utenfor badesesongen er det flott å bruke badestranden som base.

Akerøya

Akerøya – for et sommerparadis! Etter at du har besøkt øya en solrik sommerdag forstår du hvorfor båt- og badegjester har satt sin elsk på denne øya, som ligger like vest for øyene Spjærøy og Asmaløy. Akerøya er også et yndet sted for fugleelskere og den beste kjente fuglelokaliteten i Ytre Hvaler nasjonalpark. Øya har et rikt fugleliv og er en rasteplass for trekkfugl. I 1978 ble det opprettet et naturreservat for sjøfugl på øya, og sommeren 2009 ble øya innlemmet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Den flotteste delen midt på øya er gjort til offentlig friområde, og det er mulighet for telting. I sommersesongen kan man også overnatte i et hus som forvaltes av Oslofjordens friluftsråd. I sagatiden hadde øya navnet Saltholmen fordi det ble utvunnet havsalt på øya.