Kuvauen

 

Her er idyllen fullkommen. Motivet er hentet fra det fredede sjøbumiljøet på Kuvauen, på vestsiden av Vesterøy. Sommerferien er over, skolene har startet igjen og augustdagen fortoner seg stille og livløs. Båtene som for få dager siden svirret og brummet gjennom sundet, er fortøyd til bryggene og glade mennesker som hojet og lo har dratt tilbake til byen. Sommereventyret er allerede blitt minner for dem alle.

 

Kuvauen er en smal kile med flere små sandstrender godt beskyttet mot vinden. Innerst på østsiden av kilen har Riksantikvaren valgt å frede et idyllisk sjøbumiljø med båtfester og brygger som er ganske enestående i dagens Hvaler. Den eldste bua ble bygget så tidlig som i 1871 og den siste på midten av 1930-tallet. Kuvauen var havn for både fiskere og loser. De største båtene lå fortøyd ute i kilen, de mindre båtene og losbåtene var fortøyd til land. Losbåtene lå fortøyd med baugen mot utløpet slik at de lett kunne stikke til sjøs.


Friområdene rundt Kuvauen egner seg godt for turgåing. Fra bilparkeringsplassen ved hovedveien er det en vakker skogsti som fører deg til Kuvauen. Terrenget veksler mellom svaberg, rullestein og bratte skråninger, og gir fin variasjon for dem som ønsker utfordringer under turen. Fantastisk utsikt over Ytre Oslofjord får du gratis med på turen.