Tweet This

Vil redde Pikesten fyr


NRK skriver 7. februar 2018 kl. 16:53:  Vil redde Pikesten fyr Politikerne på Hvaler kaster seg nå rundt for å prøve å redde Pikesten fyr. Kystverket vil erstatte dagens fyr med et nytt, moderne fyr drevet av solkraft, og rivingen er ment å starte snart. Varaordfører Kim-Erik Ballovarre på Hvaler sier til NRK at de risikerer å miste et unikt og elsket landemerke. 

Les mer: https://www.nrk.no/ostfold/vil-redde-pikesten-fyr-1.13904402

Håpets katedral bærer håp om samlet og styrket klimakamp

Vårt Land skriver at Borg bispedømme står bak planene om å bygge Håpets katedral i Fredrikstad.Ideen kom fra kunstner Solveig Egeland, som er kulturrådgiver i bispedømmet.

En februardag for to år siden gikk Solveig Egeland tur på Asmaløy på Hvaler. Der kommer havet rett inn, og landskapet kjenner hun fra 30 år tilbake. Det slo henne at mengden av skrot og forurensing var større enn noen gang. Hun gikk i en mørje av avfall og døde fugler.

– Jeg ble stående og se utover havet og stilte meg spørsmålet: Finnes det noe håp? forteller Solveig Egeland.

Hun var vant til å se for seg ting i bilder – og nå kom det et svar – rett opp av havet.

– Det steg frem en katedral – som svar på mitt uendelig store spørsmål. 


DETTE ER PLANENE MED HÅPETS KATEDRAL


Borg bispedømme står bak planene om å bygge Håpets katedral i Fredrikstad.
Ideen kom fra kunstner Solveig Egeland, som er kulturrådgiver i bispedømmet.
Katedralen skal bygges på en flåte på 90 kvm. Den skal kombinere stavkirketradisjon med nye plastmaterialer, som er innsamlet søppel. Katedralen skal stå ferdig i juli 2019, samtidig med at Fredrikstad er vertsby for Tall Ships Race. Den markerer også at Borg bispedømmefyller 50 år.


Lokale tradisjonshåndverkere og arkitektfirmaet Helen & Hard er sentrale i prosjektet.
Kostnadsramme på drøyt 20 millioner kroner.
Katedralen skal ikke vigsles, og vil være fler-religiøs der alle religioner vil kunne utføre sine religiøse handlinger.
 

Ny merking av innseilingen til Utgårdskilen

Kystverket varsler om planlagt aktivitet

Kystverket tar ansvar for sjøveien. Kystverket har fått en henvendelse fra Østfold fiskarlag om at merking mot innseiling til Utgårdskilen oppleves dårlig spesielt i dårlig vær, mørke og dårlig sikt og ønskes en forbedring av merking langs farleden, henvendelsen mottatt i 2016.  

Et merkeprosjekt blir planlagt først og fremst for å øke sikkerheten samt for å ivareta interesser av fiskerne på området. Den eksisterende merking er for gamle og vi har planer om å modernisere disse samt å utbedre merking ved å etablere flere lyspunkter langs farleden for å få en sikker seilas til fiskerne og båtene som seiler i farleden.  

Lyspunktene som var tidligere i elektrisk drift og de nye lyspunkter blir nå nettbaserte anlegg med solcelle drift. Ny merking blir også prosjektert etter IALA standard. Tidligere luftstrekk kablingen blir fjernet.

Merkepunktene blir satt opp av Oljevern 03 så langt det er mulig for båten å komme til. M/S Oljevern 03 er utstyrt med borerigg som er i stand til å etablere jernstenger på berget.

Hvis det er ikke mulig med tilkomst med båt på stedet blir frakt av utstyr utført med helikopter. 

Beskrivelse av tiltakene

Henviser forøvrig til vedlagt tabell «Merkeplan Utgårdskilen 2018» for mer detaljert beskrivelse av objektet. Jeg beskriver kun bygningsmessig aktivitet for hvert objekt.  

Sauholmen SV – HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Grønn

Nytt navigasjonsobjekt. Det skal fundamenteres med en betongsøyle på 2,8 m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne. På toppen av betongsøylen etableres en jernstang med påmontert HIB med grønt lys, ferdig lyshøyde er 7,0m. 

Gylteodden, SV – HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Rød

Nytt Navigasjonsobjekt. Det skal fundamenteres med en betongsøyle på 4,5 m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne. På toppen av betongsøylen etableres en jernstang med påmontert HIB med rødt lys, ferdig lyshøyde er 7,0m. 

Sauholmflua - HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Grønn

Eksisterende navigasjonsobjekt fornyes. Det er nå eksisterende jernstang på stedet. Eksisterende stang fjernes og ny stang med påmontert HIB etableres på samme stedet, ferdig lyshøyde 7,0m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Gylteodden – HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Rød

Nytt Navigasjonsobjekt. Ny jernstang bores ned og gyses fast i fjell, dybde 2m. Stanga påmonteres HIB med rødt lys, lyshøyde 7,0m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.

011700 Utgårdskilen fyrlykt – nedlegges

Eksisterende fyrlykt fjernes. All kabler og fundamentering fjernes og ryddes. MS Oljevern 03 utfører arbeiderne. 

Gylteholmen – HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Rød

Nytt Navigasjonsobjekt. Ny jernstang bores ned og gyses fast i fjell, dybde 2m. Stanga påmonteres HIB med rødt lys, lyshøyde 7,0m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Utgårdskilen - HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Grønn

Eksisterende jernstang blir påmontert HIB med grønt lys, lyshøyde 7,0m.

M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Sauholmen NV – Stang

Eksisterende stang fjernes. 

Torskeskjær – HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), Grønn.

Eksisterende lanterne fjernes og erstattes med ny HIB på jernstang, lyshøyde 7,0m.

M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Utgårdskilen Nedre – Overett – Lanterne, hvit

Eksisterende lys på moloen beholdes men bygges om, lyshøyde 8,1m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Utgårdskilen øvre – Overett – Lanterne, hvit

Eksisterende lys på land beholdes og bygges om, lyshøyde 11,0m. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Skjelsbusund fyrlykt blir Litux Lux

Eksisterende fyrlykt fjernes og erstattes med Litux Lux fyrlykt, lyshøyde 11,5m.

Eksisterende fyrlykt kobles av og fraktes med helikopter. Plassen ligger innenfor nasjonalparken. Ny lykt blir fraktet til stedet også med helikopter. Vi antar 3 turer med helikopter for demontering og frakt av det gamle, frakt av det nye og montering av dette på plassen.

Asmalsund fyrlykt blir Litux Lux

Eksisterende fyrlykt fjernes og erstattes med Litux Lux fyrlykt, lyshøyde 8,5m.

Eksisterende fyrlykt kobles av og fraktes med helikopter. Plassen ligger innenfor nasjonalparken. Nytt lykt blir fraktet til plassen med helikopter. Vi antar 3 turer med helikopter for demontering og frakt av det gamle, frakt av det nye og montering av dette på plassen.  

Kalkgrunnen – flytestake, Grønn

Eksisterende flytestake flyttes. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Malmgrunnen N – flytestake, Rød

Nytt navigasjonsobjekt. Flytestake med rødt lys etableres her. M/S Oljevern 03 utfører arbeiderne.  

Noen av objektene ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. Kystverket er klar over dette og en søknad for etablering av navigasjonsobjektene skal sendes nasjonalparkstyre.

Utgårdskilen merkeprosjekt ble sendt til høring 03.07.17 til Østfoldfiskarlag og Fylkesmannen i Østfold med frist for uttalelser 17.08.2017.  

Kystverket skal nå sette i gang anleggsarbeidene for planlagt merking av farleden i begynnelsen av 2018.

Se kart over innseilingen til Utgårdskilen her:

Kart A

Kart B

Litus Lux

Merkeplan for Utgårdskilen