Landskapet og bergartene på Søsterøyene er veldig ulikt ellers det vi forbinder med natur langs Oslofjorden. Her er det knudrete berg, kvasse steinstrender, ekte lavastein, spisse klipper, dype kløfter, romslige grotter, og ikke minst et fantastisk fugleliv.

 

Søsterøyene ligger i Fredrikstad kommune, og er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark. De eksotiske Søsterøyene består av bergarten rombeporfyrkonglomerat. Søsterøyene tilhører Oslofjordraet som strekker seg fra innerst i Oslofjorden til nedover den Svenske vestkysten. Fjellet kalles Rombeporfyrkonglomerat og er en vulkansk bergart som er den eneste i verden av sitt slag. Bølgeerosjon i vannet har også dannet "Rauker" eller bølger i fjellet.

Holmene ligger værhardt til og kan bare besøkes i pent og stille vær. På søndre Søster er det ingen gode muligheter for å legge til om ikke været er vindstille. På nordre Søster derimot er det en slags lun vik på vestsiden, samt en viss skjerming for sørlige vinder på østsiden av øya. Søndre Søster er den største av de to holmene,  mens nordre Søster er noe mindre. Det ser ikke ut til å være beboelig for sau når en nærmer seg fra sjøen, men en tur på holmene viser noe annet. Holmene har frodig vegetasjon og mange skjermede områder som gir god grobunn til en variert fauna.

Søsterøyene ligger i Fredrikstad kommune og ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er fuglereservat på begge holmer og den søndre halvdel av holmene har ferdselsforbud fra 15.04 til 15.07. Båndtvang er det hele året.