Tweet This

Skjelsbuveten og "den optiske telegraf"

den+Optiske+telegrafen+Skjelsbuveten.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den optiske telegrafen

Turtips: Den optiske telegrafen og Skjelsbuveten

En fottur til Skjelsbuveten byr på vakker Hvalernatur, flott utsikt, og historie. Turen vil vi tro er gjennomførbar for alle aldersgrupper og fysiske form. Stien er merket med varder og bånd. Distansen er omtrent 1,5 km hver vei.

Skjelsbuveten ligger på Vesterøy. Når du kjører på hovedveien på Hvaler og får Byggern byggvarehus på venstre side, skal du svinge av første til høyre, og høyre enda en gang til i et boligfelt, følg så veien rett frem i bratt bakke. Det er opparbeidet noen få ”lommer” av p-plasser langs denne veien. Stien starter i en den av veien. Det er også et alternativ og parkere ved Byggern byggvarehus.

 Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten ble reist i forbindelse med at Danmark-Norge ble trukket inn i Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Det var et sterkt behov for å ha et signalsystem langs kysten, som kunne varsle om fiendtlige skip. Det ble derfor besluttet å bygge signalstasjoner fra Hvaler i sør til Namsos i nord. Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten var 16 meter høy, og revet eller brent ned i 1814.

De driftige ildsjelene i Hvaler Kulturvernforening bestemte seg for å lage en slags replika av den originale optiske kysttelegrafen, men nå på 8 meter. I mai i fjor i forbindelse med Grunnlovsjubileet ble den optiske kysttelegrafmasten reist på Skjelsbuveten.

#skjelsbuveten

 

Kuriosa Den optiske telegrafen

 

 

  • Modell av telegrafmasta (klaffetelegraf) som sto på Skjelsbuveten på Spjærøy i årene fram mot 1814. Masta var Hvalers «gave» til grunnlovsjubileet i 2014.
  • Arbeidet med masta ble utført av medlemmer av Hvaler kulturvernforening i 2013/2014. Masta ble fraktet med helikopter fra området ved Brottet til «Veten» . Nettpartner bekostet frakt med helikopter.
  • Masta ble markert med en seremoni 25.05.2014 der Hvalers ordfører Eivind Borge og fylkesordfører Ole Haabeth var tilstede.

          Kilde: Hvaler Kulturvernforening