Tweet This

Vesterøy

Barlinddalen

Mange er nok overrasket over hvor mye skog det er på Hvaler. Her finnes alt fra bøkeskog via oaser med svartorsumpskog til grantrær. Bildet er fra det flotte turområdet Barlinddalen på Vesterøy.

Mange er nok overrasket over hvor mye skog det er på Hvaler. Her finnes alt fra bøkeskog via oaser med svartorsumpskog til grantrær. Bildet er fra det flotte turområdet Barlinddalen på Vesterøy.

BARLINDDALEN er et flott turområde med mange turstier. Veldig variert terreng og vegetasjon. Det veksler mellom dype daler med tett skog til topper med snauvokste furutrær.