Tweet This

Heia

Heia Hvaler Norge Ytre Hvaler nasjonalpark .jpg

Heia - Hvalers utpost
Heia ligger lav og gråbrun ute ved de ytterste grensebøyene. Tisler og Herføl er de siste skansene i Norge vi observerer før vi krysser riksgrensen mot Sverige. Herføl er den siste av Hvalerøyene i sydvest, og Tisler er den nest siste utpost mot Skagerrak på norskesiden. Den siste er øya Heia. En tur ut til Heia må skje i egen farkost Den lille øya eller holmen er ikke noe spesiell i seg selv, men belønningen er at det er spektakulært å vite at man er i Norges sydøstligste område, og uansett hvor du snur deg er det havet som råder.

Fiskere fra Herføl satte opp fem eller seks hytter her ute. Restene av hyttene kan ses i bukta. Aktiviteten skal ha vært særlig stor i 1870- årene, da «ukependlere» både fra Norge og Sverige drev hummerfangst i området. På Heia er det en stor varde med kors på toppen, og to mindre varder. Dessuten er det en redningshytte for skipbrudne, og en restaurert signalkurv på vippearm, der skipbrudne kunne tenne bål for å signalere at her var folk som trengte hjelp. Redningshytta er bygget av stein og var tidligere en fiskehytte. Steinhytta ble gitt til Redningsselskapet til bruk for nødstedte etter at «Savanna» forliste julen 1896 og 5 overlevende kom seg i land på holmen. Det fortelles også at en eneboer holdt til på Heia i en lang årrekke engang i forrige århundre. Han var visst nok fra Kråkerøy og ble kalt Ole Stråsen på Heia. Det ble fortalt han kunne trolle og at det var kjærlighetssorg som fikk han til å søke ensomheten.

Varden på Heia
Varden ble satt opp av den norske stat i 1868 og spilte senere en vesentlig rolle i grensetvisten med Sverige som først ble løst i 1909. Varden er opprinnelig oppført i stein, murt med kalkmørtel og  overtrukket med stenkulltjære (asfalt). Det er et karakteristisk kors av jern på toppen, kanskje til minne om de mange som er omkommet som følge av forlis i dette området. Varden er et av de mest markante sjømerkene i området og en markering av at Heia ble regnet som norsk territorium. Heia har vært i bruk som base for både norske og svenske fiskere siden uminnelige tider, og tradisjonen forteller mye om slagsmål og basketak mellom nordmenn og svensker her ute. Det var lenge nokså uklart liva som var norsk og hva som var svensk territorium, så dette var statens forsøk på å markere at i alle fall Heia var norsk. 

Varden er et monumentalt og meget karakteristisk sjømerke, samt et minnesmerke over de mange omkomne fra utallige skipsforlis opp gjennom tidene. Korset på toppen er synlig på lang avstand og skaper en litt uhyggelig stemning, særlig i dårlig vær. Det hele bidrar til opplevelsen av hvor ødeleggende og farefullt dette området har vært for sjøfarende og fiskere gjennom lange tider. 

Du kommer deg ut til Heia med båt fra for eksempel Skjærhallen, og da fortrinnsvis i godt vær. Det er best å legge til i naturhavnen på nordøst-siden. Området er naturreservat og ilandstigning forbudt mellom 15. april og 15. juli.