Tweet This

Singløy

Singløy load (8).jpg

Singløy er den nordligste av øyene i Hvaler kommune og beliggenheten er nesten på Sarpsborgkysten. Øya ligger nord for Kirkøy i Singlefjorden Det går ingen ferge ut til Singløya, så her må du ankomme i egen farkost eller taxi-båt. Den spennende øya består av noen få fritidsboliger ellers er øya kledd med mye skog og i motsetning til andre steder på Hvaler er det vridde furutrær som dominerer kystlinjen til øya. Sørvest på Singløy kan du more deg med spennende formasjoner i stein – jettegryter som setter fantasien i sving og tar deg inn i fabelens rike. Det er vel bare Herføl som har flere jettegryter i Norge. Å se de fantastiske jettegrytene bør være god nok unnskyldning alene for å bestrebe seg på å reise ut til Singløy. Det er svært gode sjanser for at fisken biter villig i Singløys farvann, her er blant annet et yndet sted for sjøørreten. Singløy hadde egen skole fram til 1939, og det er fremdeles fastboende på øya. Øya har eit areal på 2,2 km² og det høgaste punktet på øya er 34 meter over havet.